tinder dating norge oslo

nic waal ekteskap

single side band fm

isolert bifid uvula) (36, 38). 5.5. LDS – kliniske manifestasjoner. Personer med LDS har varierende grad av sykdomspåvirkning, men felles for pasientgruppen er involvering av hjerte/kar, muskel/skjelett og sentralnervesystemet (36). I 2005 beskrev Loeys og Dietz med kolleger en ”triade” av karakteristiske fenotypiske.