11. mai 2015 Framtidsfortelling; Hemmelig venn; Hånden; Livselva; Livslinja; Nettverkskart; Ressurskartlegging; Signaturstyrker; Tankekart relevante perspektiver og arbeide med viktige temaer på ulike livsarenaer, som for eksempel familie, skolesituasjon, vennskap og helse, og overganger på disse områdene. 11. aug 2016 Malene blir mobbet av mann med dreads. Niclas får bare inn NRK og TV2 med gaffel i TV'en. Frida Kahlo var verdens første blogger. Malene leser høyt (lavt) fra Jordbærmus 2. Niclas og Malene skriver vennskapskontrakt. Niclas tester Malenes OL/terror-kunnskaper. Vi nominerer sommerens «heilt greie» 2 Skriv en fortelling om vennskap. Husk å bruke mange forskjellige verb i fortellingen din! a) I høydepunktet i fortellingen skal det være sterke følelser i sving. du velger om hovedpersonen i teksten er forelska, sjalu, overrasket, eller om han eller hun opplever en annen sterk følelse. b) Lag et tankekart med oversikt over  test av nettdatingsider Inspiration Maps er en tankekart-app der du kan legge inn både bilde, video, tekst og tale. Den egner seg for alle Jevnaldrende barn verdsetter vennskap med barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), men opplever slike vennskap som annerledes enn andre vennskap. Det er lite forskning om 

årsplan for sentrum barnehager 2013 – 2014 - Knapløkka barnehage

tankekart. • sammendrag. – Vurdere egne og andres tekster. Arbeidsbok til Lesebok 7 pluss, s. 2–9. Kopiark 55, 56. 3 Skriv bedre. (Språkbok 7, s. 58–85). s. 56, Lære . foran og etter forklarende tillegg. Arbeidsbok til Språkbok 7, s. 54–58. Kopiark 34. 3 Venn og uvenn. (Lesebok 7 pluss, s. 108–129). – Tidlige vennskap. 17. mar 2017 En forutsetning for å kunne sette pris på andre, bygge vennskap og å være inkludert sosialt er at man innehar en sosial kompetanse. En slik kompetanse er også en viktig faktor for å motvirke Hvorfor ikke? Lag gjerne et tankekart mens dere har klassediskusjonen. Oppsummer eksemplene fra tankekartet. 26-31 og lag eit tankekart med Jødedom i midten. . Finn betydninga av orda på begrepslista på s. Samfunnsfag: Repeter side 19-24, lag tankekart eller skriv samandrag frå teksten. Matematikk: Oppgåveboka. Raud s. 78 Gul s. 83 Blå OLWEUS-tema for denne bolken: Vennskap. Håvard: @ 

Fortelle litt om seg selv. • Bruke de mest vanlige høflighetsordene. • Blir kjent med og trygg på klasse- og skoleregler. • Få gode rutiner i klassen. • Jobbe sammen to og to. • Tankekart. • Kategorisering. • Selvbiografi. • Lytteøvinger Grammatikk: ORDENSTALL. SPØRREORD. KROPPEN. Verdihjul: Vennskap og integrering. 3. apr 2013 Tankekart. venner ensomhet. Tekstboka side 220 og 221, arbeidsboka side 190, oppgave 2. Hensikt. Å gjennomføre en idémyldring. Å bruke og øve vokabular. Å kunne diskutere. Å kunne dele erfaringer. La elevene reflektere over de to begrepene venner og ensomhet. Samtal om konkreter og abstrakter. Vi har laga tankekart om kva ein venn er. Dette finn de på heimesida under Hare. Månaden som kjem. I veke 36 er det nasjonalt fokus på vennskap og vi har vennskapsveke. Vi les, har samtalar og aktivitetar som bygger opp om godt vennskap. 5. september har vi miljødag. Vi ryddar og ordnar ute og inne i barnehagen.

(tankekart, layout, overskrift, tittel, innholdsliste, innledning, bruk av foto og bilder, avslutning og kildehenvisning,. • Hvordan tilpasse presentasjonen til ulike mottakere Vennskap og forelskelse. 3 uker. • Lese skjønnlitteratur om vennskap og forelskelse. • Lære om litterær samtale og hva som kjennetegner personer. ikke minst nye vennskap. Tilvenning er en lang prosess og enkelte barn trenger litt lengre tid til å bli kjent med nye barn og voksne. Velkommen til De benyttet seg av et tankekart – hvor de skrev ned det barna ønsket på en slik dag. Sjørøvere spiser bl.a. sjørøvergrøt m/ eple, pære, sukker, kanel, smør, maurer i grøten og 

For lærarar | Knappskog skule - Fjell kommune

7. des 2015 Jeg stilte spørsmålene til klassen og de kom med mange forslag som jeg skrev på tavlen i et tankekart. Det er en god måte å snakke om sosiale ferdigheter og øve på de, men aller viktigst øve på å se det beste i andre. Forslagene fra elevene var: • Hjelpe hverandre • Si hei til hverandre hver morgen 16. feb 2015 Seriebeskrivelse. Norsk serie om helse, livsstil og trening med reportasjer og diskusjoner i studio. Temaene spenner fra vennskap, rusmisbruk og overvekt til psykiske problemer, sorg og seksualitet. Episodebeskrivelse. Puls forteller en historie om ungdom som har følt seg dummere enn klassekameratene  Tankekart | Setter tanker på kartet . uavhengig grunn til å befinne seg utenfor det danske instituttet. Én var her som bekjent av foreleseren som skulle innlede møtet,.

16. aug 2015 Derfor oppfordrer jeg deg til å gripe mulighetene rundt deg – vær aktiv i miljøer som gir mening for deg, og du vil danne vennskap, og få erfaringer som du vil bære med deg senere i livet. Det er lett å kun fokusere .. Digitalt tankekart fra PSY1011 Psykologiens metodologi Foto: Privat. Digitalt tankekart fra  Spennende og lærerikt. Sosialt berikende. Opprettholde kontakt med nære og kjente. Skape og holde kontakt med gamle kjente. Underholdende. Flere spill og linker. Utsatt for mobbing. Dårlig selvbilde. Utsatt for seksuell trakasering. Ødedlagt kropps og selvbilde. Utsatt for falske rykter. Ødelagt vennskap. Oppdater på  mennesker. Det er vanlig å forklare det som evnen til å skape og opprettholde sosiale forhold og vennskap. Kompetanse = dyktighet. Ferdighet. = å kunne utføre eller gjøre .. Lag tankekart på arket. Skriv «sosial kompetanse = å gjøre andre gode» i midten. • Lag stråler ut til de forskjellige områdene som sosial kompetanse 

Det ble først tatt i bruk et tankekart, for å få en bredere oversikt over problemstilling og tematikk som det var oppgaven. Ut ifra tankekart og bruk av språkverktøyet Ordnett (, u.å.), ble det valgt .. kan kjenne på fellesskapsfølelse, lojalitet, vennskap og tilhørighet, har stor påvirkning på personens livskvalitet (Næss  Barnehage i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane.

barns vennskap, interesser, og egen påvirkningskraft i egen hverdag. Hvert barn er unikt og har en egenverdi som skal ivaretas her i barnehagen. Vi har planlagte aktiviteter og samlinger, men vi liker like godt spontane «her og nå» prosjekter. Gruppene utarbeider tankekart som et verktøy for å sikre barns medvirkning. ART: November VENNSKAP M ART: November VENNSKAP Mål: Kunne ta vare på og utvikle nye vennskap Være en god venn: Prøve. Samlingsstund/. Sjekke lekser. Norsk: Leseboka side 12. Lage tankekart. Naturfag: Myldrende liv. Mylder side 10-11. Skrive om reinen. Norsk: Høre leseleksa. Leseboka side 14 og 15. Skrive faktatekst om appelsiner. Uteskole til Ågotplassen. Klær og sko etter været. Mat og drikke- det blir bål! Tema: -Jobbe med vennskap.

Mangfold og gjensidig respekt. S. 8. Lek og vennskap s. 9. Læring og danning s. 10. Trivsel – fravær av mobbing/krenkelser s. 11. Livsmestring og helse s. 12. Barns medvirkning s. 13 Barnehagen skal bidra til at barna får en barndom preget av TRIVSEL, VENNSKAP OG LEK. .. barna bruker tankekart som metode ved  1.0 INNLEDNING. I virksomhetsplanen vår, tidligere årsplan, har vi et satsingsområde på språk og lek. Å støtte barns utvikling av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Barnehagen skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk.

felles tankekart. • prøve å definere ordet med læringspartner. • utarbeide en felles definisjon i klassen. • jobbe med ordets form, innhold. • etterarbeid i form av lese- og Skriv en tekst med vennskap som tema. Skriveoppgave: Denne uka skal dere skrive en fortelling i norsklekse. Den skal handle om vennskap. Fortellingen. I denne uka blir vi å jobbe mye med vennskap slik at Nidal føler seg velkommen og inkludert. Høsttakkefest i Dyrøy kirke på fredag Vi lager egne dikt om høsten. Skriv et dikt hjemme. Onsdag. Sammensatte ord. Les noen sider i låneboka di. Torsdag. Tankekart. Språkboka s 27 – les godt. Fredag. Oppsummering av uka.

Nyheter - Jar skole

8. okt 2015 Kjære venn. Bibelen har rett og slett mange tekster om vennskap. Både for mennesker som levde i ekteskap og de som ikke gjorde det, skriver Paul Erik Wirgenes. program for å lage tankekart. Litt ned på siden, trykk Windows Installer Max (eller Mac OS X hvis du har det) Få hjelp av en voksen. Multi 4 Koordinatsystemet · Tegne en pinnemann. Hva skjer? Photofiltre - bilde- og tegneprogram. Få hjelp av en som kan laste ned. For å få menyer på norsk må filen Norwegian til lastes ned  1. okt 2014 F.N—dagen: Vennskap og å hjelpe andre,. 23. Advent og Jul, Besteforeldredag, Samefolkets .. Det handler om vennskap, om å hjelpe hverandre og om å høre til i en familie. I år vil vi la inntekten gå til barna i nord Irak . Barnas forventninger: Vi lager ”tankekart” sammen. Kommunikasjon, språk og tekst:.

Vennskap. - Løgn. Høy måloppnåelse: Eleven kan føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Eleven kan gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis. Eleven kan samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. Læringsstrategier: Samtale; Tankekart  Kunne gjenfortelle sentrale lignelser fra. Jesu liv og virke. - Kunne navnet på noen av Jesu disipler. - Fortelle om hvordan Jesus valgte ut noen av disiplene. - Forklare hva helbredelse og tilgivelse betyr. - Fortelle om de mest sentrale hendelsene som ledet til Jesu korsfestelse. - Kunne fortelle om navnene på påskedagene.

1. Hvilke verdier formidles gjennom OL? Lag et tankekart. Fritt. Se Olympism-in-action: Respekt: fair play, vennskap, kommunikasjon. Engasjement: gi sitt beste. Fred: solidaritet, ingen diskriminering (universalitetsprinsippet), ingen rasisme. Kunnskap: om egne muligheter og begrensninger. 4. des 2007 6. trinn. Førlesing. Å lese tabeller. Skumlesing/dybdelesing/. opplevelseslesing Tankekart. Utvidet tankekart. Fri form-kart. VØL-skjema. Kunne bruke ordliste og oppslagsverk. Finne likheter og ulikheter. Venndiagram. Faktanotat. To-kolonne notat. Fler-kolonne. Styrkenotat. Grafisk fremstilling. Spoletekst. periodeplanene vil være vennskap, sosiale mål og periodens bok eller eventyr. Vi deltar i Norlandias . Vårt fokus på tilknytning, vennskap, kjærlig omsorg, deltakelse i prosjektet «tidlig inn» i regi av familiesenteret i. Sørum kommune, samt Definere hva vi legger i begrepet kvalitet ved hjelp av tankekart. Personale. Mål.

Tankekart. Gjenskaping av tekst: lage våpenskjold. Munnleg vurdering. Eigenvurdering i øktene. 36-38. (uke 37: Manifest for vennskap). Dei som styrer i Noreg. Skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder. Gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og  18. mar 2011 Barna og de voksne har snakket om vennskap, og hva vi ønsker å få som svar når vi spør om å få være med på leken, og hvordan det føles om noen sier «nei». Eventyret har fenget barna – nå kan barna nesten hele teksten utenatt, men de synes fortsatt eventyret er like spennende. En digital diktafon. 1. des 2016 For eksempel selvrealisering, altruistiske verdier, variasjon, økonomisk stabilitet, vennskap og relasjoner, risiko, utfordring, integritet, innovasjon, kunne påvirke andre eller stor frihet. • Interesser – hva Bruk en PC, et regneark, et tankekart, en notatbok eller det som fungerer best for deg. Oppretthold en 

Eg veit kva tankekart er, og har laga minst 2 tankekart denne veka. Matematikk: Eg kan runde av til næraste tiar. Engelsk: I can spell, read and write the new words. Sosialt læringsmål: Olweustema: Vennskap. Repetisjon av klassereglar og inspeksjonsrutinar. Timeplan for Måndag. Tysdag. Onsdag. Torsdag. Utforske vennskap og uvennskap, rettferd og urettferd, krangel og forsoning gjennom diskusjon, improvisasjon og rollespel; høyre og fortelje eventyr, fablar, mytar . Oppleve at lesing og skriving utfyller kvarandre også i fagleg arbeid, og erfare verdien av idémyldring, stikkord, tankekart, spørsmål og liknande; vidareutvikle  Introdusere konkretiseringskart/ tankekart. SAMARBEID. ○. Utfylte informasjonsark med hente fram kunnskap, knytte til ny læring ved bruk av fri assosiasjon/ tankekart, bruk av konkreter, bilder, skrift. ○ .. Arbeide med tekster som er knyttet til vennskap/uvennskap, rettferdighet/urettferdighet, krangel/forsoning, eventyr, 

Pedagogiske verktøy for lærings- og mestringstilbudene Helt sjef

20. jan 2013 Ungene laget tankekart og klippet og limet Bangladesh sitt flagg. Og slik ser flagget ut. Ellers spiste vi, hadde forskjellige øvelser som viste viktigheten av vennskap, leste litt fra Bibelen, så film fra Mali og til slutt spilte vi litt curling og tegnet. En god start og vi gleder oss allerede til neste gang. Viktig med  30. apr 2013 Av og til kan det være i alles interesse at barna får litt hjelp til å finne felles referanser som kan bidra til felles lek og dypere vennskap mellom flere barn. . På en samling ble den voksne enige med barna om at vi skulle lage et tankekart, vi snakket litt om hva et tankekart var og stilte spørsmålet «Hva tenker  Vi inviterer til foreldreskole i klasserommet til 7.b tirsdag den r kl 18.00 til 19.30. Vi vil vise hvordan elevene bruker Showbie og Bookcreator. Ta med ditt barns læringsbrett så vi sammen kan øve oss litt. (husk Pinkoden) Send gjerne din påmelding til @ så vi har litt styr på antallet 

9. sep 2014 Tankekart om vennskap. Som vanlig var jeg på jobb kl. 08.00 og dagene som lærer går slag i slag, men undervisning, planlegging og samarbeid. Kl. 15.00 forsvant jeg ut døra på jobb med kursen for Evo Nord. På vei ned Tverrforbindelsen så jeg meg rundt og oppdaga liksom plutselig at det var det  lese en selvvalgt bok; lage et tankekart over valgt bok; skrive et rollespill om dagligdagse situasjoner; fremføre et rollespill om dagligdagse situasjoner vennskap, f. eks. en femrader eller et biodikt; film om vennskap (F. eks ”Bestevenner”, ”Broen til Terabithia” eller ”De tøffeste gutta”); leserinnlegg om vennskap og mobbing. Skjønnlitterære tekster og faktatekster. Numbers 1-20. Have – has. Blomsterplanter. Frø, frukt. Bladfelling. Etikk: Høflighet. Vennlighet. Vennskap. Å ta hensyn ulik skriftstørrelse. - ulike farger. - å sette inn bilder. Å bruke tankekart. Å lese tabeller. Lese faktatekster og bruke teknikkene vi har lært. Skjelettet. Fordøyelsen. 47.

Tankekart | Setter tanker på kartet. I teksten forteller de litt om venner og bekjente, hva er egentlig forskjellen på en venn og en bekjent?. At mellom alle vennskap, er det også mange bekjentskap. Han kom raskt inn på egne erfaringer han selv hadde hatt med vennskap, og hvorfor han mente vennskap var viktig. Tore ble i løpet av samtalen Jeg brukte stikkord, fullstendige og ufullstendige setninger, tankekart, skjema, refleksjoner bundet opp mot teori og ikke” (Nilssen 2010: 101). Refleksjonsloggen er skrevet i en  FARGER inspirerer! Hvilken farge liker du best? Farger er også viktige virkemidler og kan ha symbolske betydninger: Orange: Glede, livsglede, aktivitet, vennskap og uro. Gul: Sol, lys, varme og glede, energi, misunnelse, bitterhet og hat. Rød: Kjærlighet, kraft, energi, mot, vilje, krig og revolusjon. Purpur: makt, ære, prakt og 

vennskap er og hvordan man ødelegger og reparerer det. Du kan litt om å tenke igjennom og til å velge ut opplevelser som passer for deg. Jeg kan noe om hva . tankekart for å lære. Jeg kan bruke et tankekart for å lære. Zeppelin. (Språk) s.55-63 s.25-27. Bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære. utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme Leik fører til forståing og vennskap. •. Deltaking i leik skapar .. Tankekart. Gjennomgåande. Ved start av nye tema/prosjekt. Foreldre. FAU/SU. Barnehagekvardagen. Barnehagen sitt verdigrunnlag. Dei skal kjenne at barnet deira trivest og. Maximus: I dag har me snakka om vennskap. Laga tankekart og skrevet gode ting om kvarandre på et hjerte. Alle hadde mykje fine ting å sei om kvarandre,

Eng. Presentation bookreport. Eng Presentation bookreport. Grammar ex. 12. Sam. 5. 12.20-. 13.05. Sam. Napoleon/tankekart. Mat Gjg/arb. Bokstavuttrykk. Valfag. Kvikk Lunsj avspaserer. No. Ferdigstilling av gp-tekst. Krø. Grunntrening. 6. 13.15-. 14.00. Helsesyster kjem. Nat Gjg/ Reine stoff. Rle Gj Vennskap. Liten måltest. 29. mar 2014 Følelsen likner derfor mer på forbigående galskap enn på fornuftsbasert eller selvoppofrende kjærlighet og vennskap, der det er vanlig med hengivende omsorg, medfølelse og trofasthet. . Det dekker jo både nære vennskap og fjerne kontakter. :) Lagt inn av Merete Tankekart i strategisk økonomistyring  Solkysten barnehage skal være et godt sted å være, og et godt sted å lære, slik vi sier det i vår visjon. Vi ønsker å bidra til et godt oppvekstmiljø for barna, og være et sted barna minnes med glede. Leken er barnas viktigste arena, og vi velger å prioritere den i hverdagen. Det gjør at vi ikke har fastsatte planer og tema 

Middels måloppnåelse. Lav måloppnåelse. Kristendom. - det gamle testamentet. -Vennskap. Skapelsen, Adam og Eva, Kain og Abel,. Høy måloppnåelse : Elevene kjenner til innholdet i tekster om skapelsen og Adam og Eva. Elevene kjenner til innholdet i tekster om Kain og Abel. Arbeidsmåter: Samtale. Tankekart. Arbeid i  11. nov 2014 Transcript of Tankekart, oppgaver i Utviklingspsykologi. Utviklingspsykologi Def: Hvordan individer endrer seg sosialt, mentalt og atferdsmessig , om prosessene som ligger til grunn og hvilke forhold som har betydning for endringene. 18 oppgaver i Utviklingspsykologi Oppgave 3b. Oppgave 4b. Oppgave  Er det din tur til å dikte sang? Nedenfor finner du 10 skrivetips som hjelper deg igang. Mange av tipsene er også nyttige hvis du skal skrive tale. Se også melodiforslag, takk for maten og teksteksempler, eller ta en titt på sitater ved spesielle anledninger.