gjennomsiktig i engelsk

r normalize data

kjære bestefar

Menneskerettigheter - en målsetting. I riktig gamle dager. Sivilve og politiske rettigheter. Sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Andre verdenskrig og FN. Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Menneskerettighetene i vår tid. Sivile og politiske rettigheter. Sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter.