ekte kjærlighet tekst

5.1 Sammenlikning med ekteskapet. 5.1.1. Retten til forskjellene mellom arvereglene for ekteskap og samboerskap, før det oppsummeres problemer særkullsbarn(a). Det er naturlig siden de(n) er avdødes livsarving(er). Men arven til barna kan innskrenkes og verdier kan forflyttes. Punkt 3.2. om samboers arverett har 

både andre- og tredjegangs ekteskap enn det var for noen tiår PLIKTDELSARV. Har du livsarvinger, kan du ikke fullt ut bestemme hvem som skal arve deg. Pliktdelsarven er den delen av boet ditt som barna etter loven har krav på å arve etter deg. og lignende. Hvis avdøde har særkullsbarn, må boet skiftes med disse.

om at en person under vergemål er arving i et dødsbo. At en arving er under Inngår nytt ekteskap, jf. arveloven § 23 første ledd, eller inngår samboerskap med varighet utover. 2 år, eller at samboerne får må vergen samtykke til dette på vegne av den mindreårige eller den vergetrengende arvingen. Dersom boet skal 

Arv og testament - - Advokatcompagniet

Spørsmålet kommer sterkere til uttrykk ved nytt ekteskap, hvor den nye ektefellens minstearv på 4 G følger direkte av loven og ikke kan begrenses ved testament. Samboere som har bodd sammen i minst fem år, og som ikke har felles barn (men særkullsbarn), vil kunne begunstige hverandre i testament med en arv på 

Kvinner og samlivsbrudd - slik sørger du for økonomisk trygghet

I tillegg til dette kan ofte ektefellene skjevdele verdier de hadde før ekteskapet eller senere ervervet ved arv eller gave. Det kan derfor være lurt å opprette testamente til fordel for den andre samboeren. Dette er særlig viktig der partene har særkullsbarn. Arv. Vi bistår i saker om arv, blant annet med å sette opp testament, 

28. aug 2014 Sørg for å ha død- og uføreforsikring for å kunne slette hele eller deler av gjelden samt betale ut eventuelle særkullsbarn. □ Har du arvet? For gifte er hovedregelen at eiendeler eller verdier du hadde med deg inn i ekteskapet, arv eller gaver du har fått i løpet av ekteskapet, kan holdes utenfor delingen.

22. sep 2001 Dette innebærer at gjenlevende slipper å skifte (dele arven) med avdødes arvinger. Hadde avdøde særkullsbarn, gjelder retten til uskifte overfor disse bare dersom de samtykker. Kan noen kreve arv etter disse reglene, har gjenlevende ektefelle likevel rett til å sitte i uskiftet bo i forhold til de øvrige.

12. aug 2002 Hei! Jeg er min fars eneste biologiske barn, men han har giftet seg på nytt med en som allerede har 6 unger. Disse seks ungene ble adoptert når de alle var blitt over 18 år. Det som er spørsmålet mitt, er hvordan dette påvirker min fremtidige arvesituasjon? Mvh. Asle Ommundsen. Spørsmål om arv/