disabled dating singles

forslag til date wiki

Norsk Yoga-skole - Acem-meditasjon Norge

Norsk Yoga-skole Arve Breen, Holmenkollen - 1881.no

Sammendrag. Jeg gjennomførte mitt feltarbeid på en yogaskole i Oslo som underviser i ashtanga yoga. Dette er en fysisk krevende form for yoga der kroppen er et viktig redskap. I denne oppgaven ser jeg på kunnskapsformidling og kroppsbevissthet i en norsk kontekst. Gjennom dette ser jeg på hvordan yoga er blitt en del